Terapia HBOT na wspomaganie leczenia depresji.  Tlenoterapia hiperbaryczna dla pacjentów z objawami depresji.

Terapia HBOT na wspomaganie leczenia depresji. Tlenoterapia hiperbaryczna dla pacjentów z objawami depresji.

2023-06-29 10:52:30

Depresja stanowi narastający problem społeczny. W pewnym stopniu jest skutkiem ubocznym rosnącego pędu życia i wysokich wymagań, z którymi codziennie się mierzymy w każdej sferze życia. Depresja jest chorobą nie tylko uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie, ale także realnie zagrażającą życiu. Szacuje się, że dwa razy częściej dotyka kobiet. Kojarzona jest przede wszystkim z brakiem uczucia radości, zniechęceniem i obojętnością, a wręcz apatią - objawia się także schorzeniami i zaburzeniami fizycznymi. Stale poszukuje się metod wspierających terapię osób chorujących na depresję. Tlenoterapia hiperbaryczna na tym polu to metoda uznana i sprawdzona, jest techniką naturalną i bezpieczną popartą wynikami wielu badań na różnych grupach pacjentów z tą przypadłością. Tlen dostarczany do organizmu w warunkach zwiększonego ciśnienia, nie tylko poprawia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, usprawnia pamięć i koncentrację, dodaje energii, podnosi nastrój i działa przeciwdepresyjnie, ale jednocześnie wspomaga leczenie różnych chorób i polepsza ogólny stan zdrowia. Co więcej korzyści płynące z sesji w komorze hiperbarycznej, dzięki odbudowie i regeneracji uszkodzonych tkanek nie ustępują po zakończeniu terapii, lecz trwają w długiej perspektywie czasowej.

Depresja jest chorobą psychiczną, która obejmuje emocje, myślenie i ogólne funkcjonowanie, jest to stan patologicznego zaburzenia nastroju. Depresja może dotyczyć osób w każdym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Choroba ta niszczy życie nie tylko chorego, ale i jego otoczenia. Objawów sugerujących, że pacjent zmaga się z depresją jest mnóstwo, o różnym nasileniu i często bywają nieoczywiste, tzn. nie łączymy ich wystąpienia z faktem, że depresja dotknęła konkretnej osoby. Duże znaczenie ma tutaj długotrwałość występowania objawów.  Można wymieniać długo, będą to m.in.: obniżony nastrój, smutek, zmęczenie, utrata zainteresowań, lęk i niepokój, osłabienie koncentracji i pamięci, brak lub przesadny apetyt, brak odczuwania przyjemności, obojętność, apatia, dolegliwości bólowe np. częste bóle głowy, zaniżona samoocena, w zaawansowanym stadium myśli samobójcze, a niekiedy próby samobójcze. 

Spsobów walki z depresją również można wymienić kilka rodzajów, leczenie obejmuje najczęściej: farmakoterapię, psychoterapię indywidualną lub grupową, terapię HBOT, fototerapię

Ponadto zaleca się aktywność fizyczną, właściwą dietę, rezygnację z używek. 

Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu depresji to przede wszystkim: usprawnienie metabolizmu komórek nerwowych, dotlenienie obszarów objętych hipoksją (niedotlenieniem), wpływ na neuroplastyczność mózgu, pobudzanie uśpionych neuronów, zwiększenie ilości neuroprzekaźników (w tym serotoniny czyli hormonu szczęścia). Należy mieć na uwadze, że depresja wiąże się z zaburzeniami układu nerwowego a ten z bardzo dobrym wynikiem poddaje się działaniu terapii HBOT. 

Istnieją również badania potwierdzające skuteczność tej terapii w przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną depresją czy zespołem stresu pourazowego. 

W 2012 roku dr Harch opublikował wyniki badań nad zastosowaniem terapii HBOT u 16 weteranów z przewlekłymi efektami urazowego uszkodzenia mózgu (TBI) oraz zespołem stresu pourazowego (PTSD). Efekty badań przyniosły zadowalające rezultaty, a opisywały terapię obejmującą 40 sesji przy ciśnieniu 1,5 ATA.  Objawy depresji zostały zredukowane średnio o połowę. Zaobserwowano również poprawę funkcji poznawczych, tj. pamięci krótkotrwałej i koncentracji oraz redukcję bólów głowy, co z kolei przełożyło się na ogólną poprawę jakości życia. Aż 2/3 badanych zażywających leki przeciwdepresyjne mogło zmniejszyć dawkę lub w ogóle odstawić leki. Badanie SPECT (tomografia emisyjna pojedynczego fotonu) pokazało znaczną poprawę przepływu krwi w mózgu zarówno po jednym, jak i po skończonej serii zabiegów.

Kolejna praca chińskich badaczy z 2017 roku opisywała efekty wdrożenia HBOT u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i depresją. Wyodrębniono trzy grupy po 20 osób z łącznej ilości 60 pacjentów, którzy poddawani już byli standardowej rehabilitacji.  Pierwsza grupa otrzymała dodatkowo psychoterapię, druga serię HBOT, a trzecia nie miała żadnej dodatkowej terapii. Standaryzowane metody oceny wyników pokazały, że tlenoterapia hiperbaryczna redukuje objawy depresji i niepokoju na równi z psychoterapią. Dodatkowo przyniosła znaczą poprawę w funkcjonowaniu układu nerwowego i wykonywaniu codziennych czynności.

Dr. Beckman ze Stanów Zjednoczonych w 2018 roku również opisał pozytywne efekty stosowania HBOT u byłych żołnierzy z TBI i PTSD. Jego wyniki badań pokrywają się z wynikami badań dr Harcha i potwierdzają usprawnienie procesów metabolicznych w mózgu. Dodatkowo zaobserwowano poprawę jakości snu i zmniejszenie światłowstrętu.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej są bezbolesne, bezpieczne i mają zbawienny wpływ na organizm zmagający się z różnymi schorzeniami/chorobami, w tym przynoszą świetne rezultaty w przypadku leczenia depresji.Gallery